Hollanda’da Meslek Eğitimleri ve Var Olan Bin bir Çeşit Destek


  • Kayıt: 18.04.2022 13:41:47 Güncelleme: 18.04.2022 13:41:47

Hollanda’da Meslek Eğitimleri ve Var Olan Bin bir Çeşit Destek

Nejat SUCU

Soysal Hizmetler ve proje danışmanı

“Bir yaşam boyu öğrenme / Een Leven lang leren “

Zaman içerisinde bilgiler, eğitimler ve meslekler değişmekte. Değişen mesleklerin yanında var olan meslekler için gerekli olan ek ( bij ) veya yeniden (om) bir meslek öğrenmekte mümkün. Meslek öğrenmenin yaşı da yoktur. Bir ömür boyu bir insan meslek öğrenebilir. 60 yaşından sonra bir Avukat olmak mümkündür.

Meslek öğrenimi çoğu zaman çalıştığımız sürece, çalıştığımız kurum içerisinde ek ve gerekli olan kurslarla çalışanların verim ve beceri kalitesini yükseltmek ve de daha iyi bir randıman almak içindir. Çoğu zaman, belirli bir yıldan sonra, bazı meslek erbabı, çok iyi kazançlı ve kariyer sahibi bir işe sahip olanlar bile, yaptıkları işte ve görevlerinde mutsuz olduklarını, önlerini göremediklerini ve gelecekte sadece geçim için o işi severek ve gönülden yapamadıklarını fark ederek bir arayış içinde olabiliyorlar. O zaman bir karar verir bir araştırma yapmak gerek.

Zor ve etkili bir karar 

 Meslek ve iş değişmek çoğu zaman bilinmeyen ve zor günlerin habercisi de olabilmekte. Bir meslek ve iş değişiminde yeniden hayal kırıklığı, işsizlik, fakirlik ve aile içi sorunlarını da yanında getirmesi mümkündür.

Onu için iyi bir hazırlık yapmak gerek !.. 

1.Bir meslek veya işveren değişikliği yaparken iyi hazırlanmak gerek. Peki ne yapmak gerek ?

İlk önce çalıştığın işyerinde var olan imkanları araştırmak, cesurca yetkili insan kaynaklarından sorunlu personel schef ‘le görüşmek gerek ( Functionerensgesprek ).

Çalışılan bir kurumda ne gibi imkanların olduğunu araştırmak. Kendimizin ne gibi bir kabiliyetinizin olduğuyla, ilgili, meslek alanlarında başarılı olma şansını araştırmak gerek. Bu konuda yapılacak testleri ve kariyer araştırmalarını takip etmek mümkündür.( Beroepskeuzetest / Loopbaan ontwikkelingsonderzoek ). Giderlerini işverenden veya vergi iadesi olarak geri almak mümkündür.

Daha sonra var olan ve değişik mesleki eğitimleri araştırmak gerek.

1.4 Polislik hizmetinde çalışan bir bayanın uzun yıllar sonra Sağlık sektöründe yeni bir Hemşerilik ( Verpleging MBO ) eğitimine başlaması gibi.

1.5 Temizlik görevlisi olarak çalışan göçmen bayanların 10 yıllık hizmetten sonra, sağlık ve bakım sektöründe ( Intering gezondheeidzorg ) eğitime başlayarak meslek değiştirmeleri.

Yeni eğitim imkanları ve hükümetin yeni yeni ek bütçleri de ( 1 milyar 400 bin avro ) devam etmektedir. Bu topladığım bilgi ağı ve eğitim bilgi çanağı sizlere Hollanda’da yüzlerce eğitim ve iş bulma konusunda yardımcı olacağını düşünerek sizlerin bilgi ve ilgisine sunmayı, yüce Rabbimizin bizlere verdiği bir görev kabul ettik. Kısmen de olsa başarılı olduysak ne mutlu bizlere.

2. Eğitim bütçeleri /Overzicht scholingsgelden

2.1 Ömür boyu eğitim kredisi Levenlangleren krediet, www.duo.nl 

Eğitim giderleri vergi iadesi, www, belastingdienst.nl Fiscale scholingsaftrek opleidingskosten.

İş sözleşmesinin sona ermesinde var olan Kıdem tazminatını eğitim amaçlı kullanımı Transitievergoeding bij ontslag

Çalışanların İşveren Sigortaları Kurumu UVW ‘nin Malüllük ödeneği alanlar için eğitim giderleri bütçesi ,Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022):

UWV Kurumunun ödenek alanlar için eğitim destek bütçeleri,

Scholen met een uitkering: werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV),

Eğitim bilgi ve danışma imkânı ,NL Leert Door (2022):

Kovid 19’dan dolayı işini kaybedenlere iş arama ve eğitimde destek ;Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19:

Mart 2022 ‘den itibaren kişiye ait 1000 avroluk eğitim bütçesi. Subsidieregeling STAP-budget..Yurtdışında Erasmus proğramından eğıtim desteği

Erasmus+ volwasseneneducatie en mbo:

Az veya olmayan meslekler için destek fonu; O&O fondsen welke fondsen in krapteberoepen?

İşpazarı ve metal eğitimi destek fonu, Arbeidsmarkt & Opleiding Metalektro (A+O) https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ao-financieringsreglement-opleiden-van-leerlingen-en-werknemers-2019-2021/

Meslek sektörüne bağlı meslek odaları ve meslek eğitimleri; 

Askerlik ve Savunma sektöründe çalışanlara eğitim fonu,Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie (https://www.scholingsfondsdefensie.nl/

Bilgi ve iletişim destek fonu, Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie., ICT en Communicatie Technologie, https://www.caict.nl/

İş sektörlerinin birleşik fonu : Collandhttps://www.collandarbeidsmarkt.nl/

Özel istihdam büroları Uitzendbureaus ile çalışanların destek fonu DOORZAAM, https://doorzaamvergoedingenportal.nl/

Tam olmayan eğitimler fonu; Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037837/2020-10-09#:~:text=Methetexperimentaccreditatieonvolledige,dieopleidingeninhethoger

Yüksek meslek eğitimleri destek fonu : Experiment vraagfinancieringhttps://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/experiment-vraagfinanciering.jsp

Mobilya sektörü bilgi ve uzmanlık merkezi Expertisecentrum Meubel https://www.ecmeubel.nl/

Sağlık sektöründe çalışanlar için destek fonu : Grafimedia Fondsen (ASF) https://www.grafimediafondsen.nl/Pages/Informatie-gezondheidszorgregelingen.aspx

Metal sektöründe çalışanlar için Eğitim tavsiye bürosu; Mhttps://www.oom.nl/oom-regelingen

Güvenlik sektörü eğitim fonu: Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB)voor scholingssubsidies. https://www.beveiligingsbranche.nl/

Gıda teknolojisi eğitim fonu : Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)https://www.sol-online.nl/actuele-subsidies/

Teknik, Su ve elektrik tesisatçısı destek fonu : OTIB is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf https://www.otib.nl/Thema/Subsidies/Tegemoetkomingen_voor_scholing_en_ontwikkeling

Eğitim ve imtihan yetki eğitimi destek fonu : Regeling MBO-instructeursbeurs

Çiçek ve süs bitkileri çalışanları destek fonu Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

Tiyatro ve sahne çalışanları destek fonu;Sociaal fonds podiumkunsten (SFPK) https://www.sfpk.nl/aanvraag-2/

Taşımacılık ve lojistik sektörü destek fonu : SOOB Sectorinstituut Transport en Logistiekhttps://www.soobsubsidiepunt.nl/subsidie-aanvragen

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel/ Ağaç işletmeciliği destek fonu https://www.fondsooa.nl/

İnşaat sektörü çalışanları eğitim destek fonu : Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (TBB) https://www.tbbouw.nl/

Finans kurumları ve çalışanları destek fonu : Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlenin http://www.ssfd.nl/

Gelecekte eğitimde çalışacaklar için eğitim ve gelişim fonu : Subsidies Scholing en ontwikkeling (aankomend) personeel in het onderwijshttps://www.dus-i.nl/subsidies/themas/scholing-onderwijs

Randstad özel ıstihdam burosu destek fonu : UitzendbureausRandstad Boost https://www.randstad.nl/werknemers/opleidingen.

Belki daha çok bilemediklerimiz, şehirsel, bölgesel, ülkesel ve diğer Avrupa Birliği (ESF ) gibi kurum ve kuruluşların fonları. Saygı ve sevgilerimle.

Eğitim, burs ve yeni gelenlere dil eğitimi ve uyum kursu desteği (nieuwkomers en inburgering www.dua.nl

Belediyelerin Sosyal ödenek alanlar için tekrar iş pazarında kazandırma destekleri. Gemeenten/ sociale zaken/ participatiebudget scholing en werk

Mülteci olarak Hollanda’ya yerleşen, mültecilere eğitim ve iş bulmada destek fonu. https://www.uaf.nl.