Çok Kültürlü ve Seküler Hollanda Müslüman Türk Toplumu.!


  • Kayıt: 14.06.2022 10:48:15 Güncelleme: 14.06.2022 10:48:15

Çok Kültürlü ve Seküler Hollanda Müslüman Türk Toplumu.!

Mustafa Nejat SUCU

Geçmiş yıllarda Türk toplumunun hepsini birlikte aynı düşünen, inanan ve yaşayan bir toplum olarak düşündük ve görmek istedik. Gerçeği görmek ve bunu dile getirmekte gerek.

Son yıllarda, Hollanda toplumuna uyumun getirdiği hızlı değişimle çok farklı düşünen, yaşayan ve yeni yargı değerlerine sahip olan bir Türk göçmen toplumu oluştu. Bu toplumsal katmana, parçamıza, canımıza ve bizlerden birileri olmaya devam eden uyumlu, eğitimli, iş ve gelir düzeyi yüksek bir toplumsal katmanımız oluştu. Bunlara ne dersek çokta önemli değil. Çünkü bu toplumsal parçamız aynı zamanda bizlerin en uyumlu, entegre, asimile, kültürel değişim ve etkileşimle akültürasyona uğramış bir toplumsal değerimiz.

Yeniden Keşfetmek.  Bulunan tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok “ Het wiel niet opnieuw uitvinden) ama, yeni dinamik, değişken ve Hollanda toplumuna uyum sürecini iyi değerlendiren bir nesil geliyor. Bu nesil kendi aralarında inanç, yaşam, kültür, gelenek ve görenekler yönünden de farklı olacak.

Zenginlik ve tolerans  Yaşamda değişimler, güzellikler içinde birbirlerine saygı ve toleranslı olduğu sürece güzel ve anlamlıdır. Birbirini olduğu gibi kabul eden, özgür düşünen ve yaşayan bir toplum.

İnanç ve yaşamda sekülerizm  Hollanda’da vakıfsa örgütlenen inanç grupları ve mezhepleri kendine özgü bağımsız, hür ve orijinal kimliklerine sahip olan seküler kurumlardır. Faaliyetleri ve çalışmaları Hollanda yasalarına göre belirlenmiştir. Burada önemli olan vatandaşın kendi özgür iradesine bağlı olarak inanma ve inancını özgürce uygulama olanağına sahip olmasıdır. Bu konuda da sorun yaşanmıyor.

Hür gençlik ve gelecek Hiçbir zaman gelecekte, yaşam biçimlerine ve geleceğin belirlenmesi ipotek altında olması bu gençleri verimli ve mutlu kılmayacaktır. Entelektüel birikim ve gelişim, bireysel özgürlüğün toplumlaşmaya ve sosyalleşmeye dönüştüğü an gerçekleşecektir.

Camilerim ibadet için açık değil artık !..

Her 100 Türk nüfusunun bulunduğu şehirde bir cami ve mescit oluşturduk. Uzun bir emek ve birikimle milyonlara değeri olan :” Vakıflar amatör yönetim kültüründen profesyonel yönetimlere geçemediler” Birde Korona pandemisi eklendi ve bugün Hollanda’da küçük camilerin 5 vakit ibadete açık olmadığını kendim gözlüyorum. Merkezi Vakıf yönetimleri sorunu ve bu konuda bilgi sahibi olduklarını söyleyebilirim. Bazı şehir cemaatleri birbirlerini şikâyet etmekten camileri yönetmeyi unutmuş durumdalar.

Yaşamda dolu dolu, mutlu, çevre, doğayla barışık ve uyumlu yaşam dileğimle hoş ve neşeli kalın,