Üreten Toplumlar, Daha Çok Mutlu Toplumlar mı?


  • Kayıt: 23.06.2022 08:52:50 Güncelleme: 23.06.2022 08:52:50

Üreten Toplumlar, Daha Çok Mutlu Toplumlar mı?

Nejat SUCU

Genel olarak düşündüğümüzde, üreten birey ve toplumların ne kadar varsıl ve mutlu olduklarını söyleyebiliriz bilemiyorum ama, fakirliğin sorunu insanları mutlu yapmadığı kesin. Tabii ki üretmek ve bireysel ekonomik faaliyetlerin içerisinde olmakta önemli.

Hollanda’da var olan mutluluk, genelde iş ve ticari faaliyetle birlikte değerlendirilme kültürü, insanların çalışarak ( Werkgeluk ) ve çalışan insanın mutlu olabileni üreten ve tüketin toplumun beynine empoze etmekte.

Geçen haftalarda Hollanda’da arge, bilim adamı, araştırmacı ve üniversitelerde ders veren öğretmenlerde , göçmenlerin oranının yüzde %10 artarak yüzde %45’den yüzde 55’e ulaştığını okuyorum. Dünyada ki yetişmiş beyinlere iyi bir kazanç sunarak ve rahat bir gelecek sağlayarak beyin göçünden (kennismigrant ) faydalanan bir ülke Hollanda.

Tabii ki en güzeli var olan imkanları kendi ülkelerinde bulmaları ve doğdukları topraklara katkı ve yaşamaları ve ideali bu olması gerek. Ne yazık ki her birey ve her grup var olan imkanlardan eşit ortamda faydalanamıyor. Var olan ve hâkim olan oligarşi bir grup Devletin ve ülkenin kaymağını yiyerek yönetimlere iç ve dış güçlerle birlikte hakimiyet kurmaktalar.

Hollanda ve Hollandalılar için

Bunun ne anlama geldiğini düşündüm tabii ki. Araştırma, bilim, teknoloji, gelişim bilgi ekonomisi, üretim, bol para, refah ve mutlu yaşam demektir.

Biz Neler Yapıyoruz ?
Bireysel çalışmaların ve bireysel faaliyetlerin devam ettiğini biliyoruz. İnsanların nasıl yaşadıklarına ve nasıl yaşamak istediklerine de saygımız var. Yalnız, Hollanda’da kendini toplumun dışında hisseden ve yaşayan yüzde %40 ’lık bir Türk grubunun olduğunu Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu'nun ( CBS / 2017 ) yapmış olduğu raporlardan okuyoruz. Bu sayı ve oran son yıllarda ekonomide olumlu büyüme ve göçmenlere yeniden iş ve istihdam imkanları ile önemli bir oranda azalma gözlenmiş olabilir.

Bu gruba yönelik düşünmek, yazmak ve onların sorunlarına çözüm sağlayacak yeni yeni iş, istihdam ve sağlık projeleri yaşama geçirmek gerek.

Gününüz aydın, gönlünüz neşeli olsun.