Düşünce Planlarımız Çevre Etkisi ve Algısı


  • Kayıt: 23.06.2022 08:55:16 Güncelleme: 23.06.2022 08:55:16

Düşünce Planlarımız Çevre Etkisi ve Algısı

Nejat Sucu

Var olan insan, gelişen, olgunlaşan ve yaşamda kendi refahına ve topluma olumlu katkı sunan post modern insan modelini keşfetmek ve bunu çevrenizle paylaşabilmek çok kolay olamasa da, insan artı değerli kılmayı var olan post modern toplumlarda gerekli sorunun analizi, teşhisi ve çözüm için gereklidir.

Bir Arpa boyu yol alamamak !.. 

Evet Hollanda Türk toplumu yine bilinenleri ve Korona öncesi var olanı üretmeye devam ediyor. Yeni ve yenilikçi bir faaliyet ve yeni politikalardan muhafazakâr ve gelenekçi Türk toplumundan beklemek yanılgı olmaz mı? Benim sorun olarak gördüklerimi, bazıları sorun olarak düşünmüyorlar bile.

Geriden mi geliyoruz ?

Geçen 3 yıl içerisinde var olan geri kalmışlık, bireysellikten çok toplumsal önderlikte geri olmada, var olan açık ve uçurumların daha da arttığını söyleyebiliriz. Aslında nerden nereye gidileceğini 2 yıl önce görmek ve ona uygun politikaları geliştirmek çok da kolay değildi.

Toplumsal entegrasyon ve asimilasyon

Hollanda toplumuna katılım ve milli gelirden pay alma Hollanda Türk göçmenlerinde devam ediyor. Ben her zaman, Hollanda pastasından ( inkomensgebak ) mili gelirinden, var olan kayıt ve kayıt dışı ekonomiden pay almak gerektiğini hiç saklamadan toplumsal bir gerçeklik olarak savundum.

Geçen yıllarda hızlı bir entegrasyon ve asimilasyon politikaları olumlu sonuç vermesiyle var olan katılım ve pay almanın hızlandığını gözlüyoruz. Bunun en güzel örneği ise, sağlık sektöründe yeterli olmamakla birlikte pay alma ve katılım geçen yıllara göre, son 10 yılda her yıl yüzde 100 artarak yüzde 1000 ‘lere ulaşmış bulunmaktadır. Tabii ki arz ve talep ve göçmen sağlık çalışanlarının dünden daha çok gerekli olduğu belirleyici.

Türk sivil toplum örgütlerinin politikaları yetersiz

Son günlerde bir araya gelerek 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ve 40 önce denediklerimiz adına istersek adına çalışma, istersek Platform koyalım ben çokta verimli sonuç alınacağına inanmıyorum.

Bizde bir laf vardır “Aynı tas, aynı hamam “diye.

Keşke yanılmış olsam, ama gerçek ve geçen yıllara baktığımızda geleceği görebilmek ve gelecekteki planları yaparak onu uygulamaya sokabilme yeni bir Hollanda - Türk misyonu ve vizyonu ile gerçekleşir. Onun için insan ilişkisi, düşüncesi değiştiği zaman, hissetme, görme ve çözüm arama metotları ve çözümleri farklı ve verimli olacaktır. Saygı ve sevgilerimle.