Kaş Yaparken Göz Mü Çıkardık? Yeni gelenler ve Hollanda'ya entegrasyonları..!


  • Kayıt: 06.07.2022 16:06:16 Güncelleme: 06.07.2022 16:06:16

Kaş Yaparken Göz Mü Çıkardık? 

Yeni gelenler ve Hollanda'ya entegrasyonları..!

Nejat Sucu

İş, Eĝitim, ve Saĝlık Danışmanı

Aşaĝıdaki habere çok sevinmiştik. 1 Ocak 2013 tarihinden sonraki Türkiye’den gelen göçmenlerin eşlerin karşılaşacaĝı sorunları görememiş ve bu konuda Türk göçmenlerinin uyum sorunlarıyla ilgilenen kurum ve vatandaşlara çalışma alanında göremez olduk.

Uyum kursu ve sınav zorunluluğu Türklere uygulanamaz! 

Aĝustos 2011 tarihli kararında; Utrecht´te ki Temyiz Mahkemesi yıllar süren hukuk mücadelesinde son noktayı koydu! Hollanda'da yaşayan Türklerin uyum zorunluluğu konusunda yapılan haksızlıkla mücadele eden Hollanda Türkler için danışma kurulu İOT ve Türk avukatları davayı kazanmıştı. Uyum kursu ve sınav zorunluluğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortaklık Hukukuna aykırı idi.Hollanda'da yaşayan Türklere AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamaz dı!

Sonra neler oldu? 

Hollanda belediyeleri Türkiye’den gelen göçmenlerin kurs ve Hollandaca dil eĝitim masraflarını ödememe kararı aldılar.

Eĝitim masraflarını yeni gelenlerin aileleri tarafından karşılanması istendi. Bunun yanında zor ve bürokratik işlemler dolu bir başvuru ile eĝitim masrafların Hollanda Eĝitim Bakanlıĝı Burslar Kurumu (www.duo.nl ) karşılanması mümkün hale getirildi. Yalnız eĝitim masrafları ve NT2 Uyum Sınavı için alınan bursun büyük bir bölümü borç olarak verilmekte.

Hollandaca eĝitim giderleri ve Hollandaca NT2 Devlet Sınavı..!

Zorunluluk kalktı ama Hollandaca öğrenme gerekliliği devam ediyor!

Belediyelerden bir sosyal yardım ödeneĝi (WWB) alan göçmenlerden Hollandaca dilini bilmeleri ve bilmedikleri takdirde bir kurs takip ederek öğrenmeleri isteniyordu.

1 Temmuz 2016'dan itibaren dil öĝrenmeleri ve bilmeleri zorunlu bir hal alacak.Dil bilmeyen ve öĝrenmek istemeyenlerin belediyelerden aldıkları sosyal yardım ödenekleri kısmen veya tamamen kesilmesi mümkün kılındı.

Hollanda tabiiyeti..!

1 Ocak 2013 ‘den itibaren, genelde 5 yıldan sonra Hollanda tabiyetine geçmek isteyenlerden ise, Hollandaca uyum sınavını (inburgeringsexamen) başarıyla tamamlamış ve uyum diplomasını (inburgeringsdiploma ) almış olma şartı zorunlu kılındı.

Bu geçen zamanda..!

Geçen zamanda onlarca yeni gelen Türk göçmenleri bu uygulamadan maĝdur oldu. Bu göçmenlerin dil ve eĝitim düzeyi ilk nesle göre daha iyi bir durumda. Bu yasayla ilgili iyileştirici yerel, bölgesel ve ülkesel çözümlerde üretilemedi. Politikacıların çözüm üretmesi gerekirken, politikacılar kendi gelecekleriyle ilgilenmeyi tercih eder oldular.

Unutulan bir gerçek var..!

Çözüm üretmeyen politikalar ve politikacılar, bana göre toplumu yönetiminde kalıcı olamayacaktır. Hollanda Ulusal Meclisin’de verilecek bir önergeyle bu sorun çok küçük bir bütçeyle çözülür. İnsanın geleceĝine yapılan yatırım mutlaka geri, o yatırım yapan ülkeye dönecektir.Göçmenlerde, uyum, dil, meslek, iş. aş ve iyi bir gelir radikal akımların ve şiddetin panzehiri deĝil midir. Bunun için gerekli olan temel ise o ülkenin, Hollanda’nın dilini iyi bir düzeyde bilmektir.

Siz ne düşünürsünüz?

Hoş ve güzelce kalın.