Biz Kültüründen Ben Kültürüne Giden Yol!..


  • Kayıt: 06.08.2022 09:09:03 Güncelleme: 06.08.2022 09:09:03

Biz Kültüründen Ben Kültürüne Giden Yol!..

Nejat SUCU

Her göçmen Türk, bir diğerine benzemez. Her göçmen Türk ‘ün bireysel gelişiminin yanında, aile, çevre, Türkiye’deki memleketi, inanç ve köken farklılıkları kendisinin toplum içinde bireysel gelişimde etkileyen faktörlerdir.

Genelde bir kurumu, vakıfa ve bir derneğe bağlı olanları aynı kategoride sınıflandırsak ta, yine de birbirinden farklılıkları olan bir toplum oluşmakta. Aslen Hollanda toplumu çok kültürlü ve çok çeşitli bir toplumsal oluşumdan geçerek bugünlerdeki bencil ve bireysel oluşumunu gerçekleştirmiş bulunmakta.

Etiketlenmek ve olumlu gelişim

Göçmen Türk toplumu da birbirlerini etiketlendirmeyi sevmekle birlikte, bazen muhafazakâr olduğunu söyleyen bir gelir, vergilendirme ve kapitalizmin ve krizin yükünün kimlerin çöpünden çıkması konusunda sosyalist olabiliyor ve de Hollanda’da “ Muhafazakâr Müslüman Türk “ Sosyalist veya Komünist Parti’yeoy verebilmekte.

Bir bakıyoruz, aydın, ilerici, solcu ve devrimci olduğunu söyleyen birisi, dil, dini, mezhep seçenekleri konusunda saygılı ve kabul de uzak görünüyor. Nevşehirli Bektaşi bir doçent arkadaş bir 15 yıldır samimi ve mazlum kızıyla görüşmüyor.

Neden efendim ?

Kızı Selda Nevşehirli kendi mezhebinden olmayan birine gönlünü kaptırmış ve gayet uyumlu evlilikleri ve iki çocukları olan bir aile. Hollanda toplumu için bir sorun olmamasına rağmen bizim insanı insan olarak gören düşünce ve yaşam felsefemiz değişmemiş. Ama sevgi sınır tanımıyor “De liefde kent geen grenzen “.

Çok renkli ve kültürlü toplumlarda birbirini kabul ve saygı

Aslında var olan kültürel, inanç ve yaşam biçimlerini kendimize uygun görmeyebiliriz. Ama saygı göstermek zorunda olduğumuz bir toplumsal düzen, gelenek ve yasal kurullardan oluşan toplumsal yumak halinde yasalar uygun özgürlüğün sınırlı olduğu bir yaşam vardır.

Hollanda’da kimse bir başkasını, tercihlerinden, kökeninden, yokluk ve varsıllığından ve geldiği bölgesinden dolayı ayırmaya, ötekileştirmeğe vedışlama hakkına sahip değildir.

Her istediğimizi yapmamınız mümkün değil

Mutluluk her ne kadar bireysel olsa da ortak paylaşımın gerçekleşmesi gerekir. Ortak yasam bicimi olmalı, uyum ve harmoni için mutlu toplumlar için bir ömür mücadele ile geçen bir yorucu bir ömür.

Aynı zamanda kökenimiz bir Şark kültürüdür .Son yıllarda toplumsal ve kollektif mutluluk kültüründen(Wij geluk ) her geçen gün uzaklaşıyoruz ama onun yerine gerekli olan bireysel ve birey mutluluk yaşam kültüründe (individueel / Ik cultuur ) yakalamış değiliz. Güzelliklerle dolu mutlu günlere.