Hollanda Devleti’nden 500 Avro’luk ikinci Enerji Giderleri Desteği!..


  • Kayıt: 02.09.2022 09:27:48 Güncelleme: 02.09.2022 09:27:48

Hollanda Devleti’nden 500 Avro’luk ikinci Enerji Giderleri Desteği!..

Nejat SUCU (Socio worker)

Hollanda hükümeti elinden geldiği kadar var olan gıda, enerji, gaz ve petrol giderlerindeki astronomik artışlardaki dar gelirlerin yükünü hafifletmeye çalışıyor.

Hollanda’da ikamet eden, Hollanda tabiiyetine sahip olan veya olmayan yada kendi üzerine kayıtlı konutugaz ve elektrik abonesi olanlar faydalanabiliyor.

Belirli bir gelire sahip yalnız yada çocukları ile yaşayan ebeveyn ve aileler bu yeni ek destek olan 500 avro dan faydalanmaları için;

Daha önce başvuru yapmış ve 800 avroluk desteği almış ise, ek destek hesaplarına otomatikman yatacak.

Var olan şartlara uyanlar, ikamet ettikleri belediyenin Sosyal hizmetler ( Sociale zaken ) adresine, genelde belediyelerin Web sayfalarından kendi Dijital kodları olan DIGID ‘leri ile başvuru yapmaları mümkün kılınmıştır.

2023 yılında alım gücünün tamiri ( Koopkrachreparatie in 2023 )

Hollanda koalisyon hükümeti gelecek yılın bütçesinden, dar gelirlilerin yükünü azaltmak için 16 milyarlık bir ek bütçe ayırmış bulunduğunu basından takip etmekteyiz. En önemlilerinden biri ise; Sosyal geçim yardımı ve Emeklilik ödeneklerinin yüzde 10 % ‘luk bir artışın planlanmış olmasıdır.

Kesin olarak Hollanda hükümetinin bütçesi ve projeleri 20 Eylül 2022 Hollanda'da her yıl Eylül ayının üçüncü haftasının salı gününde Prens gününde açıklanan mali bütçesi olarak bilinen ''Milyonlar Notası'' “miljoenennota / Prinsjesdag ) 20 Eylül 2022 tarihinde Hollanda Kralı Willem - Alexander tarafından Hollanda kamuoyuna açıklanacaktır.

Saygı ve sevgilerimle,

Daha geniş bilgi için belediyelere başvuru : ( Nederlands )

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1.300?

U vraagt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch.

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht heeft op energietoeslag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.871,50

Alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.455,67

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.971,05

Extra € 500 toeslag krijgt u automatisch

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.

  • Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
  • Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. Niet bij iedere gemeente is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten.

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten

Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier.

Bovenkant formulier

Heeft deze informatie u geholpen?

Onderkant formulier