Sevgi Yüzü Görmeyen Maghreb (Mağrip)‘in Hollandalı Çocukları


  • Kayıt: 10.10.2022 18:01:01 Güncelleme: 10.10.2022 18:01:01

Sevgi Yüzü Görmeyen Maghreb (Mağrip)‘in Hollandalı Çocukları

Nejat Sucu

Neden, niçin, kim ve kimler öncülük ediyorlardı Amsterdam’ın, Rotterdam’ın, Utrecht’in ve Arnhem’in fakir ,yalnız ve sevgi yüzü görmemi çocukları nereye gittiler?

Günümüzde Mağrip, dar manada Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içerir. Libya ve Moritanya'nın da bunlara eklenmesiyle "Geniş Mağrip" diye adlandırılabilecek bölge ortaya çıkar.

Aile’de yaşanan akültürasyon, asimilasyon sancıları, bölünmüş aileler. Dışlanmışlığın, yabancı ve göçmen olmanın ve ezilmişliğin, beyin yıkanarak beyinleri boşatılmış ( Geïndoctrineerd ) toplumun ötekileşen ayıbı, Suriye’ye ve Afganistan'a, Mali’ye, Libya. Yave Yemen’e, Irak ‘a “ Cenneti arayan ve Cennetumutları”ile giden Afyon yutmuş gibi sarhoş Maghrep ‘in çocukları.

Zavallı, acınacak Amsterdam’ın sokak çocukları. Kendilerine Cennet sözü verilen ve kendilerinde cehennemin içinde bulan, sanki Afyonun sarhoşluğu hiç bitmeyecek kadar gaddar, zalim ve ruhsuz bir ölüm makinesine dönüşen zavallı ve toplumunda yer bulamayan Batı Avrupa’nın dışladığı üvey evlat muamelesi gören bizim ve hem de bizim çocuklarımız.

Birileri onlara verdiği Afyon’la bir ömür boyu boğazlarına asılı kalacak bir Atın değeri gibi, suç ve suçlulukta Cenneti beklerken cehennemi bulan ve Mezopotamya mazlum haklarına kan kusturan, ölüm makineleri, hasta ruhların ölüm piyonu ve satranç oyunun bir parçası olan bizim Hollandalı çocuklar.

Ya şimdi neredeler?

Mağrep ‘in çocuklarının büyük bir kısmı Rakkaİslam Devleti’nin bir rüya gibi dağılımıyla büyük bir kısmı Suriye Kürt bölgesi hapishanelerinde. 200 ‘ünün üstünde bir sayı bugün yaşamda değiller.

Rakka ve Kobani kodeslerinde, cariye ve köle durumuna düşen Afyonun etkisi geçen bayanlar çocukları ile Hollanda'ya gelmek için Hollanda devletini mahkemeye verdiler,

Hani o Hollanda ahlaksız ve kafir idi?

Hollanda’ya her pahasına geri dönmek isteyenler o kafaları bulanık yaşanan bir rüya gibi Hollanda'ya geri dönenler. Tabii Nisan ayında geri dönenlerin çocukları ellerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi, kendileri cezalarını çekerek bir ömür boyu Sakıncalı bir piyade gibi Hollanda toplumunda karın tokluğuna yaşayacaklar. Kaybolan bir ömür ve umutlar.

Nerden nereye geldi son 10 yılda. Hep Batı Avrupa yaşam biçimlerine yüzde yüz karşı olalım, ham de Batı Avrupa da yaşamak için can atalım. Neden baba ve dedelerimiz ülkesi Fas’a ve Tunus’a geri dönmeyiz ?

Bizde bir laf vardır “Bu ne perhiz, bu ne Turşusu “diye. Başka bir tanımı da yok zaten.

68 kuşağı Sol ve Sosyalist Türk gençleri

Bugün pek konuşulmaz ama, yok olan kutsal dava ve umutlar için. Kaderleri ve özlemleri birbirine benzemese de, 1968 başlayan, Bağımsız Türkiye ve Emperyalizme karşı mücadele , Filistin haklarının haklı mücadelesi için yüzlerce burum buram yağız gençler, bıyıkları yeni terlemiş, El Fatah kamplarına katılan ve Filistin davası için şehit olan Anadolu'nun mazlum ve zeki çocukları.

Anaların ve babaların yok olan bir ömür umutları. Yaşamlarını bir zindana çeviren inandığı idealler için bir ömrü feda edecek kadar insan ve vatansever Anadolu katıksız gençleri.

Geri dönenler ya da kurşuna dizildi ya da, Denizler gibi darağaçların da can verdiler. Denizler Anadolu ve Mezopotamya haklarına, gidin Amerika’nın kucağına oturun da dememişlerdi herhalde!

Yaşam acaba tekerrürden mi ibaret?

Evet, düşünmeden, büyümeden ve olgunlaşamadan o gençlik ve delikanlılık ruhu ile bilinmiyor gelecek. Var olan kan, delikanlılık, saflık ve temiz vatan ve millet aşkı

Var olan sorunu tespit etmede sorun yok, ama yine oynanan önce siyah beyaz, daha sonra renkli ve dijital sevgi ve nefret Aşk filmine yeni yeni aktörler ve figüranlar bulunmaya devam ediyor. Biraz üzüntülü, acı ve gerçeğin acımasızlığını anlatmaya çalıştım.

Saygılarımla.