Hollanda’nın Zengini Daha da Zengin


  • Kayıt: 13.11.2022 09:49:13 Güncelleme: 13.11.2022 09:51:53

Hollanda’nın Zengini Daha da Zengin

Nejat Sucu

Geçen yıllarda olduğu gibi Hollandalı olarak bildiklerimiz, zenginlerimiz mal, mülk, para ve servetlerine yüzde % 4,7‘lik bir ek yaparak 2021 yılında sahip oldukları servet

230 milyar avroya ulaştı.

Her savaş, kıtlık, yokluk, pandemi, petrol ve gaz krizlerinden sonra, yine zenginler var. Var olan zenginliklerine bir kat ekleyerek yollarına devam ettiler.

Sermaye’ye karşı olmamakla birlikte

Sermaye olmadan ekmek ve aş olmuyor. O yaşanan köy, kasaba, şehir ve ülkede, var olan sermaye ve birikim iş ve aş anlamına gelmekte. Yalnız eşit ve adaletli paylaşım gerçekleştiği zaman.

Var olan sorun pastadan pay almak

Var olan zenginliği, milli geliri, resmi olan ve olmayan kayıt dışı ekonomiyi düşünürsek, var olan ülke ekonomisinden ve pastasından paya olan ülke zenginlerden arta kalan gelir paylaşımda da var olan dengesizliklerle birlikte bir fakir insan ve vatandaşlarla karşı karşıyayız.

1,5 milyon Hollandalı ayın sonunu getiremiyor

Hollanda’da var olan, bugünlerde enflasyon ve devalüasyon yüzde € 16 ‘yı geçmiş bulunmakta. Geçinmekte zorlanan çalışan ve çalışmayan 1,5 milyon Hollandalı stres ve borçların içinde yaşıyor ama mutlu insan ve aile olma hakkı sunulamıyor bu insanlara.

Acı olanı 300 bin çocukta fakirlik içinde yaşıyor

Hollanda’da 300 bin çocuk fakirlik içinde yaşıyor. En temel gıda gereksinimini karşılamayan aileler, çocuklarını

yüzme, spor, müzik faaliyetlerine göndermeyen aileler artık Temel ilk öğretim okulları çocuklara sabah kahvaltısı vermeye başladı.Var olan devlet ve belediyelerin destekleri ise yeterli değil.

Ama çok kazanan zenginlerden hala belirgin ses ve katkı payı gelmiyor ?

Bizde Amerikan süt tozundan süt ve unlu taze kete yemiştik.

Göre Kasabası’nda Temel İlköğretim Okulu’nda 4’üncü ve 5 ‘inci sınıflarda olacak Amerikan Süt tozundan yapılan süt ve Nevşehir’den bir Taş Ekmek fırınından sıcak ve sıcak gelen simit ekmekler dağıtılırdı. 400 öğrencisi olan Göre İlkögretim Okuluna.

Bilinmezdi ama belliki sabah kahvaltısı yapamayan ve Göreli genç, bugün var olan Birleşmiş Millerler Gıda Destek Programı sayesinde eğitimlerine sağlıklı bir biçimde devam edebildiler ve uzun yıllar Devlet kurumlarında ve özel sektörde ülkelerine katkı sağladılar.Biz yine var olan paylaşım ve adaletli bir yaşam düşüncesine sahip olalım.