Kendi Kendimize, Demokrasimiz Sınırsız mıdır?


  • Kayıt: 18.11.2022 14:17:17 Güncelleme: 18.11.2022 14:17:17

Kendi Kendimize, Demokrasimiz Sınırsız mıdır?

Nejat SUCU

Halkın, halk tarafından, halk için idaresidir. Eski Yunanca «halk idaresi» anlamına gelen «demokratia» sözünden gelir. Tabiki Demokrasi anlayışı, o ülkenin tarihsel geçmişi, stratejik konumu, zenginliği, etnik ve inanç yapısı, ve Demokrasi de geleneğine de bağlıdır.

Bana göre.....

“Benim bireysel özgürlüklerim, başka bir bireyin özgürlüğünü sınırladığı an, benim demokrasim ve özgürlüğüm biter “ . Çok zaman tabiki teori ve pratik demokrasi ve özgürlükler, birbirlerine nişanlıda olsa ama hiç bir zaman birbirleriyle evlenemeyecek iki genç gibidirler. Demokrasi ve özgürlükler ne birbirlerini severler ve aynı zamanda birbirlerine düşman ilişki içinde ( liefde en haatverhouding) içindedirler.

Sınırlarını aşan Demokrasi

Genelde bizde olanın başkalarında olmasını ister ve başkalarının bizim gibi düşünmesini ve bize benzemesinde bekleriz. Hepimiz birbirimize benzesek ve hepimiz birbirimizi onaylasak konuşulan, yapılan tartışmaların ve yeni fikir ve yeni bilim üretmekte mümkün olamaz.

Farklı düşünce ve girişimcilik

Neden ABD ve AB toplumları araştırma, bilgi ve teknoloji üstünlüğüne ulaşmışlardır? Neden mi?

Kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan, farklı ve kültür ve ülkelerden gelen bilgi göçmenlerini kullandıkları içindir. Bilim, araştırma, buluş ve teknolojik bilgi ve bilim üstünlüğüne çok çok yatırım yaptıkları için. Tabiki köleci ve sömürgeci bir Amerikan toplumunun artı maddi sömürge payını da unutmamak gerek.

Kendi kurallarına göre Demokrasi..

Demokrasi ne kadar evrensel değerleri ve uluslar arası sözleşmeleri olsada, her ülke kendine göre demokratik sözleşmeleri, yasaları ve yönetimlerin kendi uygulamaları bulunmaktadır.

Evrensel Demokrasilerden, Devlet ve Ulus Demokrasileri son yıllarda öne geçer ve öncelik kazanır oldu. Ne yazıkki insanlar kendi refah ve saltanatları için Demokratik yönetim biçimlerini bir kenarada bırakarak insanlığa acı ve gözyaşı bırakan yönetimleri seçer oldular. Biz kendi kendimize , günlük bakalım, hesabını ve öz eleştirisini yapalım.

Ben bugün ne kadar demokratikim diye“.