Korona Pandemisi Sonrası Var Olan Kurumlar ve Sorunlarımız


  • Kayıt: 10.01.2023 11:29:30 Güncelleme: 10.01.2023 11:30:13

Korona Pandemisi Sonrası Var Olan Kurumlar ve Sorunlarımız 

Nejat SUCU

Son 30 yılda, Hollanda’da var olan özel ve tüzel kurumlar birer birer tasviye edilerek geçiş ve entegrasyon sürecinde görevlerini tamamladılar. Var olan ve devam eden sorunlarımızın ilgilisi be yetkilisi Hollanda'da var olan bütün topluma hizmet veren kurumlara aktarıldı. Ekstra ilgi ve destekten fazla bir çalışma istememiştik. Bu ülkede bizde vergi mükellefi olduğuma göre, belli ki"Ağlamayı da bilmiyoruz. Ağlamayan bebeğe Hollanda’da süt vermiyorlar“.

O zaman var olan ve hak ettiğimizi alabilmemiz için ağlamayı öğrenmek gerek.

Var olan sorunlarımızı tespit etmek İlk önce var olan sorunları tespit etmek gerek. Nedir en büyük sorun Gurbette yaşamın mutlu yönleri, bolluğu, refahı ve zenginliği olduğu kadar Ruhsal ve sosyal bireysel, ailesel ve toplumsal sorunların olduğu da kesindir.

Korona sonrası var olan sorunların bekleme odasından çıkarak, sorunlar biz buradayız bizim sorunlarımız ilgi ve çözüm bulun diyor. Sorunlar var olanlar genel anlamda tanımladığımız gibi “ Multi probleem/ problematiek “ çok kültürlü ve çok nedenlerin toplamından kaynaklanan sorunlara çokkültürlü ve çok renkli bir uzmanlık ve ilgi istiyor.

Hollanda kurumlarındaki ilgi ve bilgi istenen soruna cevap veremiyor

Var olan Ruh sağlığı. Rehberlik ve sağlık kurumları Korona sonrası artan sorunlara ve gerekli ilgiyi ve var olan kurumlar kapasitesi yetersizliğinden dolayı cevap verememekte. Tabii genel sorunlar Hollanda hükümlerinin devlet erkanı ilgisinde ve çözümde olması gerekir.

Bilimsel araştırma yapabilecek bir kurum

Var olan sosyal ve kültürel gelişimi takip eden, araştıran bilimsel bir özel ve tüzel kurumlaşan uzman bir veya birden fazla kurumun gelecek yıllarda oluşumu ve çalışmaları önemli.

Var olan sonuçları, belediye, eyaletler ve Lahey'deki merkezi hükümetler ile görüşerek Hollanda - Türk –Müslüman toplumunun sorunları ve çözüm yolları konusunda tavsiyelerde bulunmak ve gerekirse ortak ürünler ortaya çıkarabilmek gerek.

Aksi takdirde Araştırmalar, sorunların tespiti ve çözüm önergeleri 

Ilgi, destek ve çözüm bulmaz. Toplumsal kabul ve ilgi olmayan bir sorunun sorun olarak kabulde gerçekçi olmaz. Geçin 20 yılda buna benzer onlarca araştırma, yanlış tespitler ve başlamayan çalışmalara şahit olduk.

Gelecekte daha verimli ve güzel günler dileğimizle. Saygılarımla.