Hollanda'da Vakıf ve Derneklerin AMBI Kaydı ve Vergi Avantajları


 • Kayıt: 24.09.2023 20:01:20 Güncelleme: 24.09.2023 20:01:20

Hollanda'da Vakıf ve Derneklerin AMBI Kaydı ve Vergi Avantajları

Nejat SUCU

Sosyal Danışman

Hollanda'daki vakıf ve dernek yönetimleri, gönüllü hizmet temelinde toplum çalışmaları yaparlar ve bu ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. İşte bir vakfın ve derneğin sahip olması gerekenler:

 • Bir Vakfın ve Derneğin Sahip Olması Gerekenler
  • Hollanda yasalarına uygun bir şekilde kurulmuş ve bir noter tarafından onaylanmış olmalıdır.
  • En az üç kişi tarafından kurulmuşsa, bir adresi, banka hesap numarası ve ticaret odası (www.kvk.nl) sicil kaydı olmalıdır.
 • Ciddi ve Ciddiye Alınması
  • Bir vakfın kuruluş amacına, misyonuna ve vizyonuna bağlı olarak en az 10 yıl boyunca ulaşmayı hedeflediği amaçlara bağlı kalınarak bir hizmet planına (Beleidsplan), yıllık finansal rapora (Financieel verslag) ve her yılın faaliyetlerini anlatan bir çalışma planına (Werk-activiteitenplan) sahip olmalıdır.
  • O yılın sonunda gerçekleştirilen faaliyetleri, finansal kaynakları ve bildirimleri içeren yıllık rapor (Jaarverslag) önemlidir.
  • Uygulanan planlar ve başvurular, faaliyet ve hizmet planı konusunda ciddiyet gerektirir. Hollanda'da belediyeler, eyaletler ve bakanlıkların destek ve faaliyet fonları bulunmaktadır.
  • Vakıf ve derneklerin insan kaynakları, işbirliği kültürü ve kaynak paylaşımı konularında sorunlar yaşayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu sorunlar, vizyon ve misyona uygun faaliyetler ve insan kaynakları ile çözülebilir.
 • AMBI'nin Önemi (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
  • Topluma hizmet veren vakıf ve kültürel dernekler, belirli şartları yerine getirdikten sonra Hollanda Vergi Dairesi (Belastingdienst) tarafından AMBI kaydına alınabilirler.

3.1 Kurumların Faydaları Nelerdir:

 • Vakıflar ve dernekler, bağışlar, yardımlar, enerji vergisi ve miraslar gibi konularda vergi muafiyeti sağlayabilirler. Bağış yapan vatandaşlar yıllık vergi iadesinden yararlanabilirler.

3.2 Her Vakıf ve Dernek İçin AMBI Başvurusu

 • Hollanda'da faaliyet gösteren vakıf, dernekler ve camiler, genellikle federasyonlar, birlikler ve ulusal düzeyde örgütlenmelerle ilişkilidir (Landelijke federatie/ Overkoepelende organisatie). Ancak şehirsel vakıf tüzüğü ve yönetim kurulu olan vakıf ve derneklerin kendi AMBI başvurularını yapma zorunluluğu vardır.

3.3 1 Ocak 2014 Sonrası

 • 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, AMBI'ye sahip olan vakıf, dernek ve kurumlar, belirli bilgileri bir internet sitesinde yayınlama yükümlülüğüne sahiptirler.
 • Daha fazla bilgi ve başvuru için www.belastingdienst.nl adresine başvurabilirsiniz.