Hollanda, Gelecekte Yurt Dışından Kontrollü Göç İstiyor


  • Kayıt: 30.10.2023 09:56:20 Güncelleme: 30.10.2023 17:08:12

Hollanda, Gelecekte Yurt Dışından Kontrollü Göç İstiyor

Nejat SUCU

Batı Avrupa ve Avrupa Birliği ülkesi Hollanda, yurt dışından işçi göçünü teşvik etmeyi düşünüyor.

Hollanda İşverenlerin Çalışanların Sigorta ve Ödenek Kurumu olan UWV, Hollanda'ya iş gücü göçünün (Arbeidsmigratie) yurt dışından gerekliliğini vurguladı. Bu zamansal bir ayarlamadan ziyade anlamlı bir adım olarak görülmektedir.

2023 Temsilciler Meclisi seçimlerine yakın bir dönemde, büyük, orta ve küçük ölçekli işverenlerin sigorta kurumu tarafından mevcut iş gücü açığının tekrar gündeme getirilmesi mantıklı bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.

Hollanda ekonomisi büyüdükçe iş gücü ve yeni insan kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Hollandalı gençlerin sayısı yetersiz ve doğurganlık oranları düşük. Bu nedenle Hollanda'nın nüfusunun doğumlarla artacağına dair umutlar zayıf.

Gelecekte, Hollanda'nın nitelikli ve bilgili göçmene ihtiyacı var. İşverenler, iş gücü açığını kapatmak ve istihdam sorunlarını çözmek için seçimlere dayalı iş gücü göçünün gündeme gelmesini talep ediyorlar.

Hollanda'da doldurulmayan iş pozisyonlarının sayısı, iş arayanlardan daha fazla gibi görünüyor. Geçmişte Hollanda, toplu iş izinleri ve bilgi göçü gibi konularda politika oluşturdu. Bu politikaları yürüten partilerin, göçün nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışacakları bir seçim yaklaşıyor gibi görünüyor. "Düzensiz ve gereksiz mülteci göçüne karşıyım, ancak nitelikli ve bilgili göçmenlere destek veriyorum" diyen siyasi partilerin gelecekteki koalisyon hükümetinde yer alması bekleniyor.

Artık Avrupa, yalnızca diploması olmayan Anadolu delikanlısını değil, iyi derecede dil bilen, hızlı bir şekilde Hollanda veya İngilizce öğrenen ve uyum sağlayabilen bilgili ve nitelikli göçmenleri istiyor.

UWV, işverenlerin isteklerini siyasi partilere ileterek göç politikasını şekillendirmeye katkıda bulunuyor. Yeni bir koalisyonun oluşturulmasının ardından işverenlerin üretim, kazançlar ve çalışanlarının maaşları üzerinde etkisi devam edebilir ve Türkiye gibi ülkelerle yeni iş göçü anlaşmalarının yapılması olasılığı vardır.

Yeni iş göçü, konut ve kira maliyetlerinin artışı ve yükselen yaşam standartları ile birlikte dar gelirli vatandaşlar için zor bir yaşamı da beraberinde getirebilir.

Hollanda, Batı Avrupa'nın zenginlerin rahat ve lüks yaşadığı bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak iş gücü göçü, çeşitli sosyal ve ekonomik etkileriyle dikkatle ele alınması gereken bir konu.

Son 60 yıl içinde Hollanda'nın göç tarihinde iş gücü göçünün artması ve azalması yaşanmıştır. Şimdi, yeniden bir iş gücü göçünün mümkün olup olmadığını sormak gerekiyor. Tarih, tekrar etme eğiliminde olabilir mi? Arz ve talep, üretim ve tüketim, bilgi teknolojisi ve insan ilişkileri, göçün yönünü belirleyen faktörler arasında yer alır. 

Saygılarımla.