Hollanda'ya Göç, Göçmenlik, Yerleşme ve Çalışma İmkanları


  • Kayıt: 02.11.2023 16:29:08 Güncelleme: 02.11.2023 16:29:08

Hollanda'ya Göç, Göçmenlik, Yerleşme ve Çalışma İmkanları

Nejat Sucu

Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya'nın yabancı işgücü talebini karşılamak amacıyla 1961 yılında Almanya ile başlayan ve 1964 yılında Hollanda'nın katılmasıyla 1974 yılı sonuna kadar devam eden işgücü ve işçi göçü, vasıflı 277 bin ve vasıfsız 516 bin olarak gerçekleşti. Daha sonraki yıllarda, doğum, evlilik, eğitim ve mülteci olarak Avrupa Birliği ülkelerine yerleşenlerin sayısı bugün 5 milyonu aşmış bulunmaktadır.

Türkiye'den Hollanda'ya devam eden göç, nitelikli, kalifiyeli ve eğitimli göçmenler olarak devam etmektedir. Bu konuda var olan bilgiler doğru olsa da, var olan umuda yolculukta bilgi kirliliği de bulunmaktadır.

Son yıllarda Türkiye'den veya Avrupa Birliği ülkelerinden Hollanda'ya yerleşmek, çalışmak ve kendi işyerini kurmak isteyenlerin sorularıyla karşılaşıyorum. Doğru bilgi verebilmek için, tabii ki bir ön araştırma yapmak ve yasalar hakkında genel bilgiye sahip olmak gerekir. Burada ben size genel hatlarıyla bilgi sunmaya çalışacağım. Bireysel girişimlerden tabii ki birey kendisi sorumludur.

Sonuç olarak, nedeni ne olursa olsun, etnik, inanç ve din veya politik nedenlerle gidilen ve varılan gurbetin iyi ve kaliteli bir yaşam sunması istenir ve gerekir. Çocuklar aç karnıyla okula gitmesinler.

Gelecek günlerde Hollanda politik arenasını meşgul eden slogan ve söylev ise "Yaşam güvencesi / Bestaanszekerheid" olacaktır. Hollanda politikası, fakirlik içinde yaşayan 1 milyon ile 2 milyon arasında değişen vatandaşlarının gelecekte kaliteli yaşamlarını güvence altına almayı amaçlamaktadır.

2023 ve 2024 Öğretim yılında (2023-2024 Schooljaar) eğitimde dar gelirli ailelerin çocukları için €166 milyon ek bütçe ayrılmış bulunmaktadır. Hollanda'da bulunan 6 bin eğitim kurumunun 1300'ünün başvuru yapması beklenmektedir.

Gelecek yıllarda Hollanda'da Temel İlköğretim okulları ve Orta dereceli eğitim veren kurumlar da öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve yemek organizasyonu yapacaklardır. Hollanda hükümeti bu konuda 2023-2024 yılı için €166 milyon euro ayırmış ve bu uygulamadan 1300 İlk ve Orta okulun (Basis en middelbaar onderwijs) faydalanması beklenmektedir.
"Gelecekte Hollanda'ya Göç"

Buna ek olarak, Hollanda politikası her yıl Hollanda'ya yerleşen 50 bin mülteci (Asiel) ve 400 bini aşan göçmeni (Migratie) sınırlamayı hedeflemektedir. Ne söylersek söyleyelim ve ne yazarsak yazalım, var olan işgücü talebi (Tekort aan de arbeidskrachten) arz ve talep mekanizması (Vraag en aanbodmechanisme), Hollanda'ya ne kadar göçmenin yerleşeceğini belirleyecektir.

Göç yollarını ne kadar kapatabiliriz? Buna ek olarak, Hollanda ve Avrupa Birliği ülkeleri göç ve göçmenlerin geçiş güzergahı olan Türkiye ve Tunus gibi ülkelerle göçü engellemek için sözleşmeler yapmakta ve maddi destekler sağlamaktadır.

Kimler Hollanda'ya yerleşebilir?

Gezinsvorming: Hollanda'da ikamet eden biriyle aile birliği kuranlar veya birlikte yaşayanlar (evli / tescilli partnerlik / evli olmayan ve birbirleriyle sürdürülen kalıcı ve özel bir ilişki).

Bireylerin evli olduklarını ve Hollanda'da birlikte yaşamayı taahhüt etmeleri (relatieverklaring) gereklidir.

Gezinshereniging: Var olan aile birliği içinde, Hollanda'da ikamet etmeyen çocukların ve eşlerin aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya yerleştirilmesi. Bir yıllık bir sözleşme ve yasal asgari ücret (SW-loon) ile eşdeğer brüt gelire sahip olma gerekmektedir.


51 Avrupa ülkesi vatandaşları (geografisch / cultuurhistorisch): Yaşadıkları Avrupa Birliği ülkesinde ikamet eden ve çalışan göçmenler, Hollanda'ya yerleşme, çalışma ve kendi işlerini başlatma olanağına sahiptirler. Hollanda'da eğitim gören öğrenciler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tam zamanlı ve diğer zamanlarda haftada 16 saat çalışabilirler. Ancak işsizlik ve sosyal yardım ödeneklerinden yalnızca hak ettikleri zaman yararlanabilirler.


Kalifiyeli Bilgi Göçmenleri (Kennismigranten): Hollanda'da özel bir sözleşme ile bilgi göçmeni olmayanlar. Hizmet verecekleri kurum ve işyerinin Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) tarafından referans kurum (referent) olarak tanınması ve kayıt altında olması gerekmektedir. Bu uygulamadan faydalanan bilgi göçmenlerinin aylık belirli bir brüt gelir elde etmeleri yasalarca belirlenmiştir. Daha fazla bilgi için www.ind.nl web sitesine başvurabilirsiniz.


"5. İşverenin Davetlisi olarak Hollanda’ya Yerleşenler (Tewerkstellingsvergunning)"

Hollanda'da ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde çalışmak için uygun mesleğe sahip olmayan kişilerin, işverenin belirli bir arama ve tarama sürecinden sonra Hollanda'da çalışmalarına izin verilmesi yasal bir yol olarak takip edilmektedir.

İşverenin, Hollanda'ya davet ettiği kişinin kalifiye ve usta bir çalışan olduğunu belgelemesi gerekir. Aynı zamanda talepte bulunan işverenin de gerekli yasal gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Hollanda'da görev yapan din görevlilerinin genellikle Türkiye'den özel çalışma izni ile geçici veya sürekli olarak Hollanda'da ikamet etmelerine ve hizmet vermelerine izin verilmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.uwv.nl

UWV, TWV Bölümü, Den Haag

"6. Mülteci hakkını kullananlar...! Mülteci nedir, kimdir?"

Mülteci olarak tanımlanan kişi, kendi ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasi düşünce veya ulusal kimlik gibi nedenlerle kendisini baskı altında hissederek, kendi ülkesine güvenemediği düşüncesiyle ülkesini terk edip Hollanda'ya sığınma talebinde bulunan ve bu talebi Hollanda tarafından kabul edilen kişidir. Hollanda Adalet Bakanlığı, Göç ve Göçmenler Dairesi tarafından (www.ind.nl) uzman bir kadronun başvuruları inceleyerek karara bağlar.

"7. Hollanda’da kendi işyerini başlatan göçmenler"

Hollanda'da inovasyon alanında bir işyeri açanlar, 1 milyon 250.000 euro yatırım yaparak veya Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kurumunun olumlu tavsiyesini aldıktan sonra bir yıldan sonra ikamet izni alabilirler. Bu sırada Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), yatırım yapılan paranın kaynağı hakkında "Financial Intelligence Unit – Nederland" kurumundan bilgi isteyebilir.

"8. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) davetiyle Hollanda’ya Mülteci Olarak Yerleşenler"

UNHCR tarafından mülteci kamplarından seçilen davetli mülteciler, Mülteci Merkezleri'nde (AZC) kalmadan Hollanda şehirlerinde bir konuta yerleşirler. Kendi ve ailelerine Hollanda'ya geldikleri tarihten itibaren ikamet ve çalışma izni verilir. Davet edilenlerin toplam sayısı yıllık ortalama 500 kişidir. Bu konuda Ukraynalılar için 100 bini aşan özel bir uygulama olduğunu görmekteyiz.

"9. Bir yabancı firmada çalışan ve Hollanda’da görevli ve hizmetli olarak bulunanlar."

"10. Belirli bir yüksek meslek eğitimi (HBO, Master, Doktora ve Üniversite eğitimlerini takip etmek isteyenlerin eğitim süresince Hollanda’da ikamet etme imkanı."

"Eğitim takip edilen Yüksek Okul veya Üniversite kendisi, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nin (IND) referansı (referent) varsa sizin için ikamet izni başvurusu yapabilir. Eğitim yapmak isteyen kişi kendisi için başvuru yapamaz. Eğitim için kayıtların kabulünden sonra, eğitim kurumu işlemleri takip ederek sonlandıracaktır. Öğrencilik yıllarında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tam zamanlı (Full – time) ve diğer aylarda haftada en fazla 16 saat çalışma imkanları bulunmaktadır."

"11. Ankara Anlaşması"

"Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma." Serbest meslek mensubu olarak oturma izni istiyorsanız ve Türk vatandaşıysanız, Hollanda'da belirli şartlar altında kendi işyerinizi kurmak zorundasınız. Bu konuda gerekli olan bilgi ve işlemlerle ilgili uzman bir kurumdan destek almak gereklidir. Daha fazla bilgi için; Hollanda Göç ve Göçmenler Dairesi, www.ind.nl ve Hollanda Ticaret Odası, www.kvk.nl.

"12. Hollanda vatandaşı bir anne veya babadan doğan çocuklar, Hollanda’da veya yurtdışında doğarak ve yaşamlarını devam ettirseler bile, tekrar Hollanda’ya yerleşerek eğitim takip etme ve çalışma imkanlarına sahiptirler."

Burada size gerekli kısa ve doğru bilgileri sağlayabildiysek, ne mutlu bize.