Ortak Çalışma ve Tercihlerimiz!...


  • Kayıt: 05.04.2021 18:09:15 Güncelleme: 05.04.2021 18:09:15

Ortak Çalışma ve Tercihlerimiz!...

Nejat SUCU

İnsanın değişimi ve var olan ortama uyumu zor olduğu kadar, Hollanda’ya uyum, katılım ve Hollanda toplumunda haklı olarak hak edilen yerimizi alma mücadelemiz bugünlerde de devam ediyor.

Bu arada sadece Türkiye eksenli yaşayan Türk toplumu olmadığını da biliyorum. Bireysel özgürlüklerin, başarının, tercihlerin ve seçeneklerin yanında Türk toplumu olarak birlik ve dirlik içinde yaşıyor gibi düşünsek te, öyle olmadığını kesin olarak izliyorum.

Geleceği Hollanda’da kurma planları.

Geleceğimiz Hollanda’da, 30 yıl öncede söylüyordum ve yine de söylüyor ve yazıyorum. Azınlıkta olsa, yaşam tercihlerini geldiğimiz memleketten yana yapanlarda var.

Çok çeşitlilik ve çok kültürlülük.

Evet Türkiye’den gelen 500 bin Türk göçmeni, kendini farklı köken, inanç ve yaşam kültürleriyle farklı hissediyor ve bunu da farklı bir biçimde dile getiriyor. Bu aslında bizim bir zenginliğimiz.

Siyasi gelişmelerden kopamamak.

Türkiye eksenli siyasi gelişmeleri takip etme ve o kunda taraf olmak aslında doğal ama, bu konuda zamanımızı çok büyük bir kısmını geldiğimiz ülkenin siyasi gelişmelerine ayırmak bana göre Hollanda’daki gelişmemize sekte vuran bir engel ve sosyal olgu.

Hollanda öncelikli olmalı.

Hollanda’da yaşam bana göre öncelikli olmalı. Genelde benim gibi düşünen sessiz bir çoğunluğun olduğunu da biliyorum. Hollanda’da sahip olacağımız maddi ve manevi zenginliğimizle geldiğimiz vatanımıza daha güzel hizmet ve katkı sağlayacağımız kesindir.

Ortak çalışma ve tercihlerimiz?

Kimse benimle ortak çalışma gibi bir zorunlu duyguya sahip olmamalıdır. Asla ortak çalışmayı, var olan ortak toplumsal faydalar ve toplumsal duyarlılık belirleyici olmasına karsın son günlerin bir sorun olarak ortak çalışmayı engelleyen sorun var. Ben ötekiyle ortak çalışmam.

Neden diye soracak olursak, O benden değil, o benim gibi düşünmüyor. O zaman gelecekte birbirine benzeyenlerin birlikte ortak çalışacakları ortak projeler temelinde topluma duyarlı ve katkı sağlayacak çalışmalarda birleşelim.

Yok benim karnım dar dersek, o zaman karnı ağrımayan ve ortak bölüşümü bir gelenek ve yaşam kültürü kabul edenlerle ortak çalışmak, bana göre en verimlisi olacaktır.

Saygılarımla,